"OUR Technology" MMC
VÖEN: 1401165901
Bakı şəhəri.
Təsdiq edirəm:
İcraçı direktor

/O.İ.Quliyev/
"24" may 2018-ci il.

PREYSKURANT

Host xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqaviləyə əlavə

"25" may 2018-ci ildən qüvvəyə minir

Domen adlarının qeydiyyatı tarifləri

Domen İllik qeydiyyat
.az 50.00 AZN
.com 17.99 AZN
.net 22.99 AZN
.org 20.99 AZN
.biz 20.99 AZN
.info 21.99 AZN
.me 43.99 AZN
.tv 68.99 AZN
.online 51.99 AZN
.email 35.99 AZN
.agency 35.99 AZN
.press 95.99 AZN
.studio 39.99 AZN