Məqalələr

 Xidmətlərin aktivləşmə müddəti

Vahid kassa (nağd/nağdsız/elektron) və xarici kartlarla ödəniş vasitəsilə ödənilən istənilən...

 Ödəniş qaydaları

Təklif etdiyimiz xidmətlərin ödənişi bir neçə variantda - Vahid kassa (nağd/nağdsız/elektron),...